Website disclaimer

De website www.dokadriekus.com wordt gepubliceerd en beheerd door een liefhebber van de Volkswagen Transporter en heeft geen enkele binding met Volkswagen AG of daaraan verbonden bedrijven. De naam ‘Volkswagen’, de afgeleide afkorting ‘VW’, het ‘VW logo’ en de typenaam ‘Transporter’ zijn eigendom van Volkswagen AG en worden op alleen op de website gebruikt ter verduidelijking van de aangeboden informatie op de website.

De informatie op deze website is met alle zorgvuldigheid samengesteld. Er kan geen enkel recht ontleend worden aan de informatie die op deze website is opgenomen.

Gebruik van teksten en beeldmateriaal.

De eigendomsrechten van beeldmateriaal en teksten op deze website ligt, tenzij anders vermeld op de website, bij de houder van deze website of wordt in licentie op deze website gepubliceerd. Ook publicaties op het internet, waaronder deze website, worden beschermd door auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan om materiaal van deze website op enige wijze over te nemen, te kopiëren of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van de houder van deze website. De houder van deze website zal actie ondernemen in het geval er materiaal van deze website zonder zijn toestemming wordt overgenomen.

De naam ‘Volkswagen’, de afgeleide afkorting ‘VW’, het ‘VW logo’ en de typenaam ‘Transporter’ zijn eigendom van Volkswagen AG en worden op alleen op de website gebruikt ter verduidelijking van de aangeboden informatie op de website. De houder van deze website claimt geen enkel eigendomsrecht op deze merknamen en beeldmerken.

De houder van deze website tracht, voor zover de mogelijkheden toelaten, de originele afkomst te onderzoeken van beeldmateriaal dat hem door derden wordt aangeboden en bevestigd te krijgen dat de aanbieder ook daadwerkelijk de rechten op het aangeboden materiaal heeft.

Links naar andere websites.

Op deze websites staan links die verwijzen naar externe pagina’s of websites. De beheerder van deze website heeft geen binding met, en invloed op, de informatie die op deze pagina’s wordt aangeboden. De beheerder van deze website neemt geen enkele verantwoording voor de informatie die op gelinkte websites wordt aangeboden.

Het feit dat er naar bedrijven gelinkt wordt vanaf deze website biedt geen enkele garantie voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de betreffende bedrijven. Indien er een overeenkomst aan wordt gegaan met één van deze bedrijven gebeurt dat geheel op eigen naam en risico. Deze website speelt hierin geen enkele rol en kan, in het geval van een conflict tussen twee partijen, ook niet als bemiddeling ingeschakeld worden.

Website statistieken.

Om inzicht te krijgen in het bezoek en gebruik van deze website maakt de website gebruik van Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ’cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.